Vul hier je gegevens in en meld je aan.

  Naam:  Geslacht:
  Manvrouw

  Geboortedatum:

  Adres:

  E-mail:

  Telefoon:

  Ingangsdatum lidmaatschap:

  Relatienummer KNHS:

  Wekelijks 1x een uur Dressuurles:

  Vrijrijden:

  Afkoop vrijwilligers/clubdienst:

  Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 november binnen te zijn bij de ledenadministratie van de vereniging. Afmeldingen na 1 november worden niet meer geaccepteerd. De kosten voor het volgende verenigingsjaar zullen u in rekening worden gebracht.


  X