Dip in ledental

Het ledental loopt in 1952 ernstig terug tot 7 leden. In 1952 werden Paul van Kesteren en Gerard van der Peet lid van deze vereniging. Gerard van der Peet is ons helaas ontvallen, Paul van Kesteren is nog steeds lid en tot erelid benoemd.

Langzaam maar zeker komen er meer leden.

X