Landelijke Rijvereniging Heiloo e.o. wordt opgericht

De Landelijke Rijvereniging Heiloo e.o. is opgericht op 27 maart 1927 door het toenmalige bestuur van de LETT (Land- En Tuinbouw Tentoonstelling) in Heiloo. In navolging van een soortgelijke beweging in Duitsland zocht ook onze plattelandsjeugd in de twintiger jaren een mogelijkheid tot sportieve ontspanning. En aan die wens werd vorm gegeven en zo werd de landelijke rijvereniging “Heiloo en Omstreken” één der oudste verenigingen van ons land. Onder voorzitter de heer van Regeteren Altena begon de vereniging te draaien. De LETT geeft f.100, – aanvangssubsidie. Om alle leden te laten rijden schaft de vereniging 36 zadels en hoofdstellen aan. Deels met aandeelverkoop en verder met sponsoring werd dit betaald. De contributie was 25 cent per week. De eerste instructeur werd P. de Jager uit Heiloo, die daarvoor beloond werd met f.2, – per les. Hulpinstructeur werd dhr. Winkel, deze ontvangt f.0, 75 per les, want onderscheid moest er zijn in die jaren. Gelijk het eerste jaar gaf de vereniging met 60 leden een demonstratie in Heiloo en Wormerveer om de kas te spekken. Ook in 1927 sluiten we ons aan bij de Nederlandse Federatie. Later werd dit de Koninklijke Nederlandse Federatie. (KNF). Sinds 2002 is dit de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS). Naast het deelnemen aan wedstrijden en concoursen is “Heiloo” altijd sterk geweest in het geven van demonstraties. Vergeet niet dat de paarden toen gewoon langs de weg gingen. Een paar wagens met de spullen en de rest ervoor of erachter.

X