Geschiedenis “Hippische Sportvereniging Heiloo en omstreken

Geschiedenis “Hippische Sportvereniging Heiloo en omstreken

De HS Heiloo en omstreken is opgericht op 1 januari 2009 en is ontstaan door een fusie van de Landelijke rijvereniging Heiloo en omstreken en de Ponyclub Heiloo en omstreken.

Geschiedenis Landelijke Rijvereniging Heiloo en Omstreken

De Landelijke Rijvereniging Heiloo e.o. is opgericht op 27 maart 1927 door het toenmalige bestuur van de LETT (Land- En Tuinbouw Tentoonstelling) in Heiloo. In navolging van een soortgelijke beweging in Duitsland zocht ook onze plattelandsjeugd in de twintiger jaren een mogelijkheid tot sportieve ontspanning. En aan die wens werd vorm gegeven en zo werd de landelijke rijvereniging “Heiloo en Omstreken” één der oudste verenigingen van ons land. Onder voorzitter de heer van Regeteren Altena begon de vereniging te draaien. De LETT geeft f.100, – aanvangssubsidie. Om alle leden te laten rijden schaft de vereniging 36 zadels en hoofdstellen aan. Deels met aandeelverkoop en verder met sponsoring werd dit betaald. De contributie was 25 cent per week. De eerste instructeur werd P. de Jager uit Heiloo, die daarvoor beloond werd met f.2, – per les. Hulpinstructeur werd dhr. Winkel, deze ontvangt f.0, 75 per les, want onderscheid moest er zijn in die jaren. Gelijk het eerste jaar gaf de vereniging met 60 leden een demonstratie in Heiloo en Wormerveer om de kas te spekken. Ook in 1927 sluiten we ons aan bij de Nederlandse Federatie. Later werd dit de Koninklijke Nederlandse Federatie. (KNF). Sinds 2002 is dit de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS). Naast het deelnemen aan wedstrijden en concoursen is “Heiloo” altijd sterk geweest in het geven van demonstraties. Vergeet niet dat de paarden toen gewoon langs de weg gingen. Een paar wagens met de spullen en de rest ervoor of erachter.

De crisisjaren slaan ook bij L.R. Heiloo e.o. toe. Zelfs zo erg dat in 1937 de vereniging “slapend” werd verklaard. Het bestuur blijft voor de vorm gehandhaafd. Er werd geen contributie meer geïnd.1 oktober 1945 werd de vereniging weer wakker geschud. Maar alles is nog geen rozengeur en maneschijn. Verschillende leden uit het gebied Bergen verlaten ons en richten zelf een vereniging op. Ook kreeg de provincie een provinciale indeling en “Heiloo” komt bij de streek Noord-Holland Midden. Wij doen mee aan alle bevrijdingsfeesten en concoursen. We waren gespecialiseerd in het achttal rijden en Klavertje drie. Het ledental loopt in 1952 ernstig terug tot 7 leden. In 1952 werden Paul van Kesteren en Gerard van der Peet lid van deze vereniging. Gerard van der Peet is ons helaas ontvallen, Paul van Kesteren is nog steeds lid.

Langzaam maar zeker komen er meer leden. In 1960 schafte de vereniging zich een Landaulette aan, die jarenlang als de “Heilooër Landauer” door het leven ging. Menig bruidspaar en burgemeester is hiermee vervoerd. In 1966 werd het rijkostuum veranderd. De zwarte rijbroek werd vervangen door een beige en alle caps moesten een harde bol hebben. We blijven bezig met wedstrijden, concoursen en demonstraties door het gehele land.Bekend in de jaren 70 is het zestiental met 8 dames in dameszadel. We traden o.a. op in Veendam, Den Haag, Zaandam, Breukelen en Eext. Ook kregen we enkele Provinciale Kampioenen en zelfs Nationale Kampioenen in ons midden.

Deze trend is zo, door de jaren heen, door gegaan. Wat downs en heel veel ups! Dit geldt voor de laatste jaren evenzo. We gaan naar concoursen en geven zo nu en dan demonstraties. Veel leden volgen een jury-/instructeuropleiding of halen een ruiter- of koetsiersbewijs. Er worden lezingen en andere activiteiten gehouden. In 2004 wordt in samenwerking met Ponyclub Heiloo e.o. begonnen met het bouwen van een overdekte rijhal aan de Zeeweg in Heiloo zodat we ook ’s winters door kunnen blijven lessen en wedstrijden kunnen houden. Deze wordt in 2005 feestelijk geopend waarna er druk gebruik van wordt gemaakt. Niet alleen voor lessen maar ook voor wedstrijden, clinics en andere activiteiten. In 2007 wordt met een groot feest in de rijhal en kantine samen gevierd dat de rijvereniging 80 jaar bestaat en de ponyclub 35 jaar. De opmaat naar een samengaan?

Geschiedenis Ponyclub Heiloo en Omstreken

In 1972 opgericht door het bestuur van de rijvereniging. Gerard van der Peet heeft de leiding. Eerst was de ponyclub een probeersel, kijken of ze bestaansrecht had. Daarom werd voor een veilige weg gekozen: een aparte vereniging. Dat bleek…want ze bestaat nu bijna 40 jaar! Veel paardenleden gaven in het begin instructie bij de pony’s. Na een paar jaar zwerven van het ene terrein naar het andere kwam de ponyclub terecht aan de Vennewatersweg daarna aan de Zeeweg. Ook de ponyclub gaat naar wedstrijden en hebben in hun bestaan al verschillende shows gegeven waarin alle aspecten van de ruitersport te zien waren. Ook Sinterklaas inhalen en onderlinge wedstrijden staan bij hen op het programma. Pannenkoekenritten en snertcross zijn jaarlijks terugkerende evenementen. In de loop van de jaren stromen vele ponyclubleden door naar de rijvereniging, sommige direct nadat zij 18 jaar zijn geworden, anderen later, als ze gesettled zijn en toch weer gaan paardrijden. In 2004 wordt in samenwerking met de rijvereniging Heiloo e.o. begonnen met het bouwen van een overdekte rijhal aan de Zeeweg in Heiloo zodat we ook ’s winters door kunnen blijven lessen en wedstrijden kunnen houden. Deze wordt in 2005 feestelijk geopend waarna er druk gebruik van wordt gemaakt. Niet alleen voor lessen maar ook voor wedstrijden, clinics en andere activiteiten. In 2007 wordt met een groot feest in de rijhal en kantine samen gevierd dat de rijvereniging 80 jaar bestaat en de ponyclub 35 jaar. De opmaat naar een samengaan?

Geschiedenis Hippische Sportvereniging Heiloo en omstreken

Na vele jaren van praten worden op 1 januari 2009 de Landelijke Rijvereniging en de Ponyclub, welke tot dan toe altijd aparte clubs zijn geweest, samengevoegd tot de “Hippische Sportvereniging Heiloo en omstreken”. Onder één vereniging worden de activiteiten gebundeld met pony’s en paarden, voor kinderen en volwassenen in de disciplines dressuur, springen en mennen. Met meer dan 150 leden, is de vereniging één van de grootste verenigingen in Noord-Holland. Het is een levendige vereniging waar allerhande activiteiten op paardensportgebied worden georganiseerd.

X