Vul hier je gegevens in en meld je aan.

Naam:

Geslacht:
Manvrouw

Geboortedatum:

Adres:

E-mail:

Telefoon:

Ingangsdatum lidmaatschap:

KNHS lidmaatschap:

Relatienummer KNHS:

Wekelijks 1x een uur Dressuurles:

Vrijrijden:

Afkoop clubdienst:

Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 november binnen te zijn bij de ledenadministratie van de vereniging. Afmeldingen na 1 november worden niet meer geaccepteerd. De kosten voor het volgende verenigingsjaar zullen u in rekening worden gebracht.


X